Към индекс страницата.Информация относно уебсайта.Секция за компютри Амига.Ейпъл неща.Компютри Комодоре.Орик (Правец 8Д) продукти.Сега конзоли..Синклер ЗетХикс Спектрум софтуер.Неща за конзолите на Нинтендо.Други неща за различни компютри.Различна информация, ревюта и файлове.Връзки към други интересни сайтове.Select section


English language


Български език

Натиснете за информация за дарениеОткрий в сайта:
Абонирай се за hirudov.com RSS емисия


Решение за ниво 01 на играта МазезаМ

Първият етап е въведение в играта и принципите и.

Решение стъпка по стъпка


MazezaM Ниво 1 - начална позиция.
От началната позиция, бутнете НАДЯСНО.
MazezaM ниво 1 - бутнете надясно.
Бутнете отново НАДЯСНО.
MazezaM ниво 1 - бутнете отново надясно.
Отидете НАДОЛУ, след това НАДЯСНО и бутнете НАДЯСНО.
MazezaM ниво 1 - отидете надолу и надясно и бутнете надясно.
Отидете НАГОРЕ и бутнете НАЛЯВО и НАЛЯВО
MazezaM ниво 1 - отидете нагоре и бутнете наляво и наляво.
Отидете НАДЯСНО, НАДОЛУ и бутнете НАЛЯВО и НАЛЯВО.
MazezaM ниво 1 - отидете надясно, надолу и бутнете наляво и наляво.
Отидете НАДЯСНО, НАГОРЕ и бутнете НАЛЯВО.
MazezaM ниво 1 - отидете надясно, нагоре и бутнете наляво.
Отидете НАДОЛУ, НАДЯСНО и бутнете НАДЯСНО и НАДЯСНО
MazezaM ниво 1 - отидете надолу, надясно и бутнете надясно и надясно.
Изхода е отворен. Отидете НАГОРЕ, НАДЯСНО, НАДЯСНО и НАДЯСНО за да достигнете изхода.
MazezaM ниво 1 - отидете нагоре, надясно, надясно и надясно за да завършите нивото.
Поздравления. Преминахте първото ниво. Отивате на второто.Коментари:


Назад към решения за МазезаМ

Назад към разни

Назад към индекс