Към индекс страницата.Информация относно уебсайта.Секция за компютри Амига.Ейпъл неща.Компютри Комодоре.Орик (Правец 8Д) продукти.Сега конзоли..Синклер ЗетХикс Спектрум софтуер.Неща за конзолите на Нинтендо.Други неща за различни компютри.Различна информация, ревюта и файлове.Връзки към други интересни сайтове.Select section


English language


Български език

Натиснете за информация за дарениеОткрий в сайта:
Абонирай се за hirudov.com RSS емисия


Oric Допинг (Правец-8D/Орик Атмос)


THE ULTRA
---------
DOKE#2085,#EAEA:POKE#2087,#EA
or POKE#2087,0


RAT SPLAT
---------
DOKE#2BE8,#EAEA
 За да промените броя плъхове, които трябва да убиете, въведете:
POKE#2803,XX където XX е техния брой.
 За изцяло начинаещи:
POKE#2889,0:POKE#2C15,0
POKE#30D5,0:DOKE#218D,#EAEA
DOKE#2B8F,#EAEA:DOKE#2B98,#EAEA
POKE#2650,0


DOGGY
-----
DOKE#3A4C,#EAEA:POKE#3A4E,#EA


CENTIPEDE
---------
DOKE#1350,#EAEA:POKE#1352,#EA
or POKE#1353,#EE


HOPPER
------
DOKE#135E,#EAEA:POKE#1360,#EA


ZORGON
------
DOKE#835,#EAEA:POKE#837,#EA
DOKE#855,#EAEA:POKE#857,#EA
DOKE#98B,#EAEA:POKE#98D,#EA


BRICKY
------
DOKE#2BFC,#EAEA:POKE#2BFE,#EA
 Тъй като играта има вграден тест за проверка на контролна сума,
въведете POKE#A63,#4C:DOKE#A64,#AB2
и я запишете след това като файл с начален адрес #A63 и краен адрес #3618.


ORIC MUNCH
----------
DOKE#16F9,#EAEA


SCUBA DIVE
----------
За премахване на ограничението на въздуха:
DOKE#C0C,#EAEA:POKE#C0E,#EA
DOKE#BF7,#EAEA:POKE#BF9,#EA
 For the absolute beginner:
DOKE#70A,#EAEA:DOKE#70B,#EAEA
DOKE#716,#EAEA:DOKE#717,#EAEA
DOKE#728,#EAEA:DOKE#729,#EAEA
DOKE#72B,#EAEA:DOKE#72C,#EAEA
POKE#C26,#60


XENON-1
-------
DOKE#602C,#EAEA


GHOST GOBBLER
-------------
DOKE#16EF,#EAEA


ULTIMA ZONE
-----------
DOKE#29D0,#5A9:POKE#29D2,#EA
DOKE#39F9,#5A9:POKE#39FB,#EA


M.A.R.C.
--------
POKE#5E1,#4C:DOKE#5E2,#5CC


SUPER JEEP
----------
POKE#184F,#30


DEFENCE FORCE
-------------
DOKE#3193,#EAEA
DOKE#3829,#EAEA
DOKE#3F98,#EAEA


ICE GIANT
---------
POKE#B053,1


TRIX SHOT
---------
POKE#FC9,#0


DOTMAN
------
DOKE#488C,#EAEA:POKE#488E,#EA


MR. WIMPY
---------
DOKE#47E5,#EAEA:DOKE#47E7,#EAEA
POKE#47E9,#EA:DOKE#3EA5,#1A9
POKE#3EA6,#EA


FRELON
------
POKE#71D2,0


GALAXIANS
---------
POKE#9FB,#30


GRAVITOR
--------
POKE#A2B,#30


BREAKOUT
--------
DOKE#540,#60A9
DOKE#12E8,#EAEA:POKE#12EA,#EA
DOKE#1316,#EAEA:POKE#1318,#EA
DOKE#1336,#EAEA:POKE#1338,#EA
DOKE#132D,#EAEA:POKE#132F,#EA


SKRAMBLE
--------
DOKE#1EDC,#EAEA:POKE#2557,#4C
DOKE#2558,#255F


3D MUNCH
--------
DOKE#68DC,#EAEA:POKE#68DE,#EA


ACHERONS RAGE
-------------
POKE#1A6A,0


LOKI
----
POKE#4AEE,#4C:DOKE#4AEF,#4B09
POKE#4B9D,#4C:DOKE#4B9E,#4BC1


DRACULA'S REVENGE
-----------------
POKE#66E5,0


Comments:

Назад към Орик

Назад към Индекс